Hannukah

Mivel a zsidó vallási életben a holdnaptár használatos, így a zsidó és keresztény vallások fontos ünnepeinek ideje nem mindig azonos. 33 év után, idén ismét egybeesnek a zsidó és keresztény ünnepek. A nyolcnapos Hanukka elsô napja ezúttal December 21-ére esett.

Hanukkah, a Fény ünnepe a Kislev hónap 25. napjától kezdôdôen 8 napig tart, és a zsidóknak, Krisztus elôtt 167-ben, a szíriaiak felett aratott gyôzelmének emlékét hivatott dicsôíteni.
A gyôzelem után a Makabeusok, akik a felkelést vezették, a Szíriaiak által bemocskolt Jeruzsálemi Szent templomot megtisztították és újra Isten szolgálatára szentelték. Aztán a gyôzelem emlékére megünnepelték az elsô Hanukkát, mely hibru nyelven “felajánlást” jelent. Az ünnepségre készülve nem találtak elég olajat lámpáikba, csupán annyi tiszta olajra leltek a templom egyik kamrájában, mely egyetlen estére lett volna elegendô. Csodálatos módon azonban ez a kis mennyiségû olaj, nem egy, de nyolc éjszakán át éltette a templom fényeit. Ez a csoda testesül újra a Hanukka fényeiben.

Észak Amerikában a Hanukka és a Karácsony közelebb került egymáshoz. Az Ottawai Izrael Templom rabbija szerint: a Hanukka a zsidó vallás harmadik legfontosabb ünnepe, mely a gyakorló zsidók vallási öntudatának kinyilatkoztatásává vált. A zsidók keresztény honfitársaikhoz hasonlóan szintén feldíszítik otthonaikat saját vallási jelképeikkel, szintén megajándékozzák egymást és keresztény barátaikat.

A mai világban, ahol gyakran vegyes nemzetiségû, vallású házasságok, barátságok alakulnak ki, meg kell találnunk a közös nevezôt. Együtt ünnepelünk, egy társadalomba tartozunk, elfogadjuk egymás vallásait, ugyanakkor fontos, hogy megôrizzük és folytassuk saját hagyományainkat.